Wat doet een re-integratiebureau?

Re-integratie betekent dat je weer aan het werk gaat na (langdurige) werkloosheid of ziekte. Re-integreren kan in je eigen werk of in ander werk, zowel bij je eigen werkgever (na langdurige ziekte) als elders. Maar wat kan een re-integratiebureau betekenen in heel dit proces? Je leest het in dit artikel!

 Werkzaamheden re-integratiebureau

Als je langere tijd ziek bent geweest maar je loon is (geheel of gedeeltelijk) doorbetaald, dan zal je op een gegeven moment terugkeren in je oude baan bij je oude werkgever. Als dat niet meer kan door de ziekte of de aandoening die je hebt en aanpassingen aan de werkplek volstaan niet (denk bijvoorbeeld aan de stratenmaker met een kunstheup), dan zal je werkgever in overleg met jou re-integratie regelen. De bedrijfsarts is daar meestal ook bij betrokken.

Een re-integratiebureau helpt je met solliciteren en het zoeken naar een baan. Het UWV en de gemeente zijn geen re-integratiebureaus. Een re-integratiebureau is echt een aparte organisatie; het kan een eenmansbureau zijn, of een grote organisatie waar veel begeleiders werkzaam zijn en veel cliënten komen. Veel outplacementbureaus en loopbaanadviseurs combineren hun werk met re-integratie. Ook enkele van de loopbaanadviesbureaus op deze site (zie de overzichtspagina) zijn actief als re-integratiebureau.

Aanpak

Om je te helpen een passende baan te vinden worden meestal eerst je vaardigheden in beeld gebracht. Een re-integratieadviseur (ook wel re-integratieconsulent genoemd) voert gesprekken met je over je mogelijkheden en doet, als dat nodig is, een beroepskeuzetest of sollicitatietraining. Eventueel kan scholing of een cursus geregeld worden. De activiteiten die plaatsvinden tijden een re-integratietraject komen in grote lijnen overeen met outplacement; beide bevatten activiteiten, coaching en advies die je helpen om een nieuwe baan te vinden. Op rondomwerk.nl lees je meer informatie over wat er allemaal voor je betekend kan worden op het gebied van re-integratie en het verliezen van een baan.

Author: Peter

Share This Post On