Wat zijn de taken van een jobcoach?

Een jobcoach is een vak apart. Een jobcoach is de schakel tussen iemand met afstand tot de arbeidsmarkt en zal zich er voor inzetten om die gene te ondersteunen bij het re integratietraject. Ook is een jobcoach is een voorziening die kan worden toegewezen door het UVW om iemand met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk of functie.

Een van de taken van een jobcoach is om samen met de client en werkgever een coachingsplan op te stellen. Daarin zal worden vastgelegd welke werkzaamheden moeten worden verricht en hoe de client hier precies in wordt begeleid. In eerste instantie zal de client in de beginperiode intensief worden ondersteund. Je zal hem niet alleen de handelingen en vaardigheden leren die hij nodig heeft bij het uitvoeren van zijn werk maar ook algemene werknemersvaardigheden. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld gestructureerd werken en communicatie met collega’s en leidinggevende.

Ook introduceer je je cliënt binnen het bedrijf. Je legt zijn directe collega’s bijvoorbeeld uit wat ze van hun nieuwe collega kunnen verwachten. Als het werk naar ieders tevredenheid verloopt, neem je wat meer afstand en breng je bijvoorbeeld eens per maand een werkbezoek. Met je cliënt en zijn werkgever evalueer je de werksituatie en bedenk je oplossingen voor eventuele problemen.

Belangrijke competenties van een jobcoach zijn:

  • Coachen
  • Communiceren
  • Praktisch ingesteld
  • Plannen en organiseren

Author: Peter

Share This Post On