Zonne-energie als bron voor alle stroom

De zon is tevens het verleden en de toekomst van onze westerse levensstijl. In het verleden hebben wij op grote schaal de fossiele residuen van het zonlicht verbruikt. Nu moeten wij naar een directer gebruik van de zon als energiebron. Dat ligt om dringende redenen voor de hand:

  • De schadelijkheid van fossiele brandstoffen, vooral het CO2 aspect wordt in de media breed uitgemeten. Minder publiek is de gezondheidsschade, die door grote delen van de bevolking wordt geleden
  • Fossiele brandstoffen raken op. Energiekosten lopen gestaag op. Ook nucleaire energie is, in verband met veiligheid en het groeiende probleem van afvalverwerking afhankelijk van andere energiebronnen
  • Nucleaire energie lijkt een oplossing, maar dan moeten we wel de ogen sluiten voor een aantal natuurkundige onzekerheden, oncalculeerbare technische risico’s, niet uit te sluiten lange termijn schade aan het milieu, onvermijdelijke gezondheidsschade door kleine en minder kleine pannen en de onwil van media – als gevolg van juridische risico’s – om hierover in detail te gaan
  • Wereldwijd is het verbruik van technische energie (inclusief stoken en koken) circa 15 x onze eigen lichaamsdissipatie (== 15 x 150 Watt per individu). In het industriële deel van de wereld ligt dat een orde van grootte hoger. Via groenestroomaanbieding.nl bekijk je zelf gemakkelijk alle prijzen van groene energie. Heb je zelf zonnepanelen? Pas dit dan in de energievergelijker aan.
  • De zon levert circa 10.000 x ons huidige verbruik. Deze energie wordt aan de nachtzijde van de aarde ongebruikt weer afgestraald. Wij hoeven mondiaal maar 0,01 % in te vangen om ons huidige verbruik volledig te vervangen. Gezien de opdoemende problemen en daartegenover de beschikbare technische oplossingen zijn wij uitdrukkelijk voorstander van drastische uitbreiding van duurzame energie beschikbaarheid.

Energie vergelijken via groenestroomaanbieding.nl
Wil jij zelf graag duurzame energie vergelijken? Bijvoorbeeld met windenergie uit Nederland of stroom van Europese zonneparken? Gebruik dan de energie vergelijker van groenestroomaanbieding.nl. Door je postcode en gebruik in te voeren bekijk je de goedkoopste groene stroomleveranciers. Handig in 1 overzicht. Je kunt filteren op 1 of 3 jarige contracten, maar ook kiezen voor een flexibel tarief. Hieronder vind je nog een aantal redenen waarom groene energie steeds belangrijker zal worden.

  • Energieschaarste is sinds eeuwen lucratief voor aanbieders en schadelijk voor de particulier. Veel tekenen wijzen in de richting van centrale naar decentrale, particuliere energievoorziening. Wij helpen sinds geruime tijd
  • De consument voelt zich door leveranciers misbruikt. Particuliere, decentrale energievoorziening voor het eigen gebruik, al dan niet netgekoppeld gaat een grote toekomst tegemoet. Alleen zonnestroom en zonnewarmte kunnen dit leveren. Tevens liggen er tal van insparingstechnieken klaar om de particulier verder tegemoet te komen
  • Ons verbruik wordt door schaarste gefrustreerd. Met gemak levert zonne-energie een veelvoud. Dat is noodzakelijk voor onze toekomstige verzorging. Bijvoorbeeld voedselproductie, wordt, gepaard gaand met andere technologieën, toenemend afhankelijk van energie. Gezien de te verwachten demografische en politieke ontwikkelingen groeit het belang van lokale autarkie en korte aanvoerwegen gestaag
  • Op wereldwijde “moral restraint” (Malthus) vertrouwen wij veiligheidshalve liever niet. Daar hebben wij slechte ervaringen mee. Een omslag naar een andere energievoorziening is een kwestie van de middellange termijn. Dat vraagt om onderhoudsarme, verbruiksarme en slijtagearme technologie met lange levensduur van apparatuur. Vooral fotovoltaïca voorziet hierin. Wij garanderen decennia betrouwbaar functioneren van zonnepanelen. Een financiële rendementsberekening valt voor de middellange, in sommige gevallen zelfs al voor de korte termijn spectaculair gunstig uit. Ook andere zonnetechnieken zoals wamwatercollectoren en fotovoltaïsche vensterfolies  komen in belangrijke mate aan nieuwe noodzaken tegemoet.

 

Author: Peter

Share This Post On